www.ratujmybaltyk.pl

RATUJMY BAŁTYK  


KATASTROFA


adres do korespondencji:
Jacek Kwiatkowski, Ratujmy Bałtyk
al. Niepodległości 18-22, pokój 407, 70-412 Szczecin,
tel. kom. 577871500
email: ratujmy-baltyk@wp.pl

Jacek Kwiatkowski. emeryt marynarz Polskiej Żeglugi Morskiej utworzył akcję Ratujmy Bałtyk. Założył firmę Ratujmy Bałtyk, której dochody są przeznaczone wyłącznie na ratowanie Bałtyku.

60 lat temu łowiono ryby w Bałtyku z głębokości poniżej 100 metrów. Trucizny z fabrycznych ścieków wpływały rzekami do Bałtyku. Osadzały się na dnie morskim i podnosiły do góry z prędkością pół metra na rok. Teraz już tylko 38 metrów brakuje do powierzchni. A więc alarm! Trzeba zatrzymać zatruwanie Bałtyku i Bałtyk odtruć.

Rozwiazanie jest niezwykle proste.

Zatrzymać zatruwanie!

Już wiele lat prosimy posłów o ustawę, żeby fabryki wypuszczały ścieki w górnym biegu rzeki, pobierały wodę poniżej.

Jest to tak proste, a mimo to posłowie narazie nie reaguja na prośby i apele. Na 460 posłów zareagowało mniej niż 10. Rozumiemy, że są bardzo zajęci. Aby przekonać wszystkich, wymaga czasu i pomocy innych. Także CIEBIE.

Aby wymusić na posłach ustawę, zbudowaliśmy nawet statek, pływającą salę wykładową. Na 100 słuchaczy. Na zdjęciu widać wielką kierownicę.

PLATFORMA EDUKACYJNA
katamaran, długość 21 m, szerokość 8 m, zanurzenie 0,4 mNa nim młodzież i dorośli słuchali prelekcji. że zatrucie morza jest w odległości 38 metrów od powierzchni i idzie w górę z prędkością pół metra rocznie. Kto chce, może wyliczyć, za ile lat będzie morze całkowicie zatrute, bez żadnej ryby.

Kto wszedł na pokład pływającej sali wykładowej, otrzymywał razem z prelekcją ładną pocztówkę, na której widać rozwiązanie wypuszczania ścieków przez fabryki.

Takie polskie rozwiązanie gospodarki ściekowej powinno wejść do innych krajów. Przecież nie tylko Bałtyk jest zagrożony. Ten przykład musi iść dalej, aby chronić morza i oceany.

Tak wygląda pocztówka, którą na pamiątkę otrzymuje każdy. Jest w j. polskim i międzynarodowym Esperanto.
>

Strefa życia jest tylko do głębokości 38 metrów, poniżej - aż do dna - jest strefa martwa. Dlatego ryb jest mniej o jedną trzecią. Przecież ryby to żywność, żywność musimy ratować.

Pomóżcie przekonać posłów. Niech wprowadzą ustawę nakazującą fabrykom wypuszczać ścieki wyżej poboru wody. To takie proste, a prośby do nich nie docierają.

Pływająca sala wykladowa była bez dachu. Nie zawsze można było jej wykorzystać. Przeszkadzały deszcze. Należało ją przebudować. Aby była pożyteczna bez względu na pogodę. Dźwigiem wyciągnęliśmy statek na ląd przy ul. Spedytorskiej 2 w Szczecinie. Przerabiamy statek. Będzie nosić nazwę RATUJMY BAŁTYK. Przebudowa jest w połowie. Brak środków finansowych. Gdy będziesz w Szczecinie na dworcu PKP, spójrz za rzekę, zobaczysz statek z tablicami reklamowymi.

Prosimy przedsiębiorstwa, firmy, osóby, redakcje prasy radia i tv, prosimy każdą osobę o pomoc w dokończeniu statku, aby służył edukcji i przekonał posłów, żeby dali ustawę ratującą morze.

Masz trochę czasu, możliwość pomocy, wpłać na konto PKO BP
dla Ratujmy Bałtyk nr rachunku 91 1020 4795 0000 9302 0332 8432
SWIFT BPKOPLPW
Tytuł przelewu: Ratujmy Bałtyk

Gdy wplacisz dowolną kwotą każdy zobaczy Twoje imię i nazwisko, nazwa miejscowości, ulica bez numeru domu, w dziale SYMPATYCY Przyślij emaila o wpłacie, aby umieścić wpis w dziale SYMPATYCYPowiedz przyjaciołom, że pomogłeś w przebudowie statku. Pomogleś ratować Bałtyk.

1.000 złotych.
Sklepy, przedsiębiorstwa, firmy, redakcje prasy, radia i tv też mogą pomóc ratować Bałtyk, zarazem zrobić sobie sympatyczną reklamę. Adres, telefony kontaktowe, będą widoczne w dziale FIRMY, plus przekierowanie na stronę internetową. Prosimy o przysłanie emailem, jaki zamieścić tekst. Po zamieszczeniu w dziale FIRMY wyślemy fakturę. To samo dotyczy redakcji gazet, radia, TV.

Za 10.000 zł. zamieszczamy tablicę na relingu statku Sklepy, przedsiębiorstwa, firmy, redakcje prasy, radia i tv też mogą pomóc ratować Bałtyk, zarazem zrobić sobie sympatyczną reklamę. Prócz tego nazwa firmy, redakcji gazety, radia, TV, etc, jest umieszczona w dziale FIRMY. Prosimy o przysłanie tablicy do zamontowania na relingu statku lub przysłanie emailem, jak ma wyglądać tablica. Po zawieszeniu tablicy i zamieszczeniu w dziale FIRMY wyślemy fakturę.

Tablice, które widać wiszące na statku: wysokość 106 cm szerokość 96 cm, wykonała szczecińska pracownia szyldów i reklam.

Prosimy o pomaganie w ratowaniu Bałtyku wpłatą na konto, w banku, lub przelewem.

konto PKO Bank Polski BP
Ratujmy Bałtyk nr rachunku 91 1020 4795 0000 9302 0332 8432
SWIFT BPKOPLPW
Tytuł przelewu: Ratujmy Bałtyk

Pomagają Ratować Bałtyk

SYMPATYCY    redakcje, przedsiębiorstwa, firmy    

Zawieszamy tablice informacyjne na relingu. Zapraszamy miasta, gminy, czasopisma, telewizje, stacje radiowe, przedsiębiorstwa, firmy, i inne niewymienione, do dolączenia się do akcji Ratujmy Bałtyk. Brakuje Twojej tablicy. Nie bądź obojętny wobec umierania Bałtyku.Poniżej zdjęcia zrobione przez sympatyka p. Kupczyka